Skip to content
Etický Kodex
Menu

Zvolený jazyk:

Menu
Etický Kodex
Menu

    

Etický kodex 

Preambule 

My, členstvo a spolupracovnictvo Koridor UA, z.s., jednáme podle zásad uvedených v tomto etickém kodexu a veřejně se zavazujeme k jeho dodržování. 

Etický kodex je v souladu s posláním, vizí a strategií organizace. Představuje principy, které v Koridoru sdílíme a které dodržujeme. Vnímáme jej jako závazek a garanci kvality směrem k příjemcům pomoci, veřejnosti i k sobě navzájem. 

Kdo jsme 

Jsme organizací jejímž cílem je poskytnout co nejvíce kvalitní, informované a adresné humanitární pomoci lidem zasaženým válkou v Ukrajině. 

Věříme, že každý člověk si zaslouží žít v důstojných podmínkách. 

Jsme vázáni solidaritou se všemi, kdo trpí válkou a jejími důsledky.  

Naše aktivita započala s otevřenou ruskou invazí a bude pokračovat tak dlouho, dokud ji bude potřeba. 

Naše zásady

K našim příjemcům pomoci i sobě navzájem přistupujeme s respektem, Snažíme se poskytovat služby stejného charakteru všem bez rozdílu. 

V Koridoru se rozhodujeme společně, prostřednictvím hlasování. Jsme otevřeni diskuzi. Někteří členové a členky zastávají koordinační pozice, jejichž smyslem je aplikovat společná rozhodnutí členů a členek. O změnách se společně radíme a jsme vůči sobě transparentní. 

Vážíme si majetku a duševního vlastnictví organizace. 

Nešíříme o lidech, kterým pomáháme, poplašné zprávy a nestigmatizujeme je. 

Uvědomujeme si náročnost naší činnosti. Dbáme na naše bezpečí a bezpečí našich spolupracovníků, na dostatečný odpočinek a zdraví, aby naše činnost neztrácela na kvalitě. 

Dodržujeme všechny zákony, právní předpisy, nařízení a směrnice, které upravují činnost organizace Koridor UA v oblasti jejího působení.  

Nezneužíváme své role a potenciálně nerovného vztahu se spolupracovníky i příjemci pomoci k naplňování vlastního prospěchu (vč. intimního nebo sexuálnímu vztahu). 

Jednáme s lidmi bez předsudků. Přistupujeme ke každé osobě důstojně, s ohledem na individuální rozdíly a v kontextu respektování a dodržování lidských práv, svým konáním lidská práva přímo naplňujeme. Podporujeme vlastní zodpovědnost a rozhodnutí každé osoby s ohledem na nejen individuální potřeby osoby, ale i její možnosti, schopnosti a dovednosti. 

Snažíme se být co nejdostupnější. Podporu poskytujeme flexibilně – v místě i čase potřeby.  

V rámci poskytování pomoci vytváříme bezpečný prostor, totéž mezi samotnými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Nesouhlasíme s jakýmkoliv diskriminačním chováním vůči původu, barvě pleti, rase, etnické příslušnosti, národnosti, jazyku, věku, genderu, sexuální orientaci, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání, manželskému a rodinnému stavu a sociálně-ekonomickému statusu. 

Dary přijímáme transparentně a také s nimi transparentně zacházíme. Pokud máme pochybnost o etickém počínání potenciálních dárců, sponzorů a klientů, diskutujeme o jejich přijetí. 

Ke svým úkolům a závazkům přistupujeme zodpovědně.  

V rámci organizace otevřeně sdílíme svá pochybení s cílem, aby se v budoucnu neopakovala. Chybu vnímáme jako příležitost k učení a růstu. 

Přijímáme zodpovědnost za dobré jméno organizace a svým jednáním se snažíme přispívat k jeho šíření. Nevynášíme interní informace a neposkvrňujeme jméno organizace i po ukončení spolupráce.

Etický Kodex

Koridor UA z.s.
IČO: 171 59 130
Vokovická 685/14,
Vokovice, 160 00 Praha 6
Česká republika

БО БФ Коридор УА
ЄДРПОУ: 44723742
будинок 19, квартира 4
Приморський район, Французький бул.,
Одеська обл., місто Одеса,
65012, Україна


Bankovní spojení CZ (CZK)
Číslo účtu: 2202223447/2010
IBAN: CZ1320100000002202223447
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Bankovní spojení UA (UAH / EUR / USD)
IBAN: UA303005280000026009000034778
SWIFT CODE: OTPVUAUK
Banka: OTP BANK JSC

Bankovní spojení CZ (USD)
Číslo účtu: 2102292595/2010
IBAN: CZ8220100000002002292595
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Bankovní spojení CZ (EUR)
Číslo účtu: 2102292592/2010
IBAN: CZ1320100000002102292592
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Koridor UA z.s., Vokovická 685/14, Vokovice, 160 00 Praha 6

Copyright © 2023 Koridor UA z.s.

Etický Kodex

Koridor UA z.s.
IČO: 171 59 130
Vokovická 685/14,
Vokovice, 160 00 Praha 6
Česká republika

БО БФ Коридор УА
ЄДРПОУ: 44723742
будинок 19, квартира 4
Приморський район, Французький бул.,
Одеська обл., місто Одеса,
65012, Україна

Stránky webu

Bankovní spojení CZ (CZK)
Číslo účtu: 2202223447/2010
IBAN: CZ1320100000002202223447
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Bankovní spojení UA (UAH / EUR / USD)
IBAN: UA303005280000026009000034778
SWIFT CODE: OTPVUAUK
Banka: OTP BANK JSC

Bankovní spojení CZ (USD)
Číslo účtu: 2102292595/2010
IBAN: CZ8220100000002002292595
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Bankovní spojení CZ (EUR)
Číslo účtu: 2102292592/2010
IBAN: CZ1320100000002102292592
BIC: FIOBCZPPXXX
Banka: Fio banka a.s.

Copyright © 2023 Koridor UA z.s.